Futurs alumnes de primària

PREGUNTES FREQÜENTS ETAPA 8-11:

A continuació trobareu les respostes a aquelles preguntes més freqüents sobre la preinscripció i les característiques principals d’aquesta etapa.

1. S’ofereixen places per al proper curs a l’Educació primària?
Només en el cas que es produeixen places vacants. Per a més informació podeu enviar-nos un correu a secretaria@claretbarcelona.cat o bé trucar-nos al telèfon 93.208.18.30.

2. Quins passos he de seguir per preinscriure el meu fill o filla?
En cas que hi hagi places vacants, és el Departament d’Ensenyament qui marca el calendari i el procés de preinscripció. El que fa referència al curs vinent, encara no ha estat publicat. Quan es publiqui trobareu la informació a la pàgina web del Col·legi. Les famílies interessades, haureu de seguir les instruccions que es determinaran en aquest procés de preinscripció.

3. Què és l’Etapa “VUIT-ONZE”?
Un dels objectius del Pla estratègic del Col·legi Claret 2010-2015 era la reestructuració de l’Educació Infantil i Primària i dividir aquestes etapes a nivell intern en dues etapes noves:
• L’etapa “Tres-Set” inclou l’educació infantil, primer i segon d’educació primària.
• L’etapa “Vuit-Onze” inclou tercer, quart, cinquè i sisè d’educació primària.

Vegeu més informació a la nostra web.

4. Quin és l’horari de les classes?
Al matí les classes comencen a les 8:30h i finalitzen a les 12:30h. A la tarda comencen a les 15:00h i finalitzen a les 17:00h.

5. Quants alumnes hi ha per aula?
Tal com indica la normativa dictada pel Departament d’Ensenyament, la ràtio és de màxim 26 alumnes per aula.

6. Quines activitats complementàries es realitzen dins l’horari escolar? Qui les imparteix?
A la setmana es realitzen 5 hores complementàries distribuïdes de la següent manera:
• Cicle Inicial - 2 hores d’anglès, 1 hora dins l’àmbit de la llengua catalana, 1 hora dins l’àmbit de les matemàtiques i 1 hora de natació.
• Cicle Mitjà i Superior - 1 hora d’anglès, 1 hora dins l’àmbit de la llengua catalana, 1 hora dins l’àmbit de les matemàtiques, 1 hora d’informàtica i 1 hora de natació.

Les classes són impartides per especialistes en cadascuna de les àrees.

7. A més dels aprenentatges curriculars, quins altres àmbits es desenvolupen?
L’objectiu és educar, estimular i desenvolupar al nostre alumnat en totes les dimensions de la seva persona. Es porten a terme, diferents projectes i metodologies:
• Educació Emocional.
• Interioritat.
• Treball per projectes.

8. Com s’atenen els nens que presenten dificultats d’aprenentatge?
A totes les aules s’està molt atent a la detecció i possibles necessitats educatives específiques, per poder fer les intervencions necessàries. L’equip docent aplica un model d’atenció a la diversitat propi concretat en la diagnosi, la informació i l’aplicació de mesures concretes i el seu seguiment. L’alumnat que presenta algun trastorn d’aprenentatge se li aplica un protocol específic per ajudar-lo en el seu desenvolupament acadèmic i personal. Al llarg de tota la Primària hi ha una agrupació flexible per atendre l’alumnat que presenta més dificultats en les matèries instrumentals de llengua catalana i matemàtiques.

9. Quins serveis s’ofereixen?
El Col·legi disposa de:
• Servei de permanència de 7.45h a 8.30h per acollir l’alumnat abans de l’inici de les classes.
• Departament d’orientació psicopedagògica i de logopèdia.
• Biblioteca. Al servei de l’alumnat de 8.30h a 12.30h i de 16.00h a 19.00h (ivedndres de 15.00h a 19.00h). De 17.00h a 19.00h està també al servei de les famílies. 

• Servei de menjador de 12.30h a 15.00h.
El menjar s’elabora a la cuina pròpia que disposa el Col·legi. 
Es té una cura especial en tots aquells nois i noies que presenten alguna al·lèrgia o intolerància alimentària, dissenyant menús especials per a ells.

10. S’ofereixen activitats extraescolars?
Hi ha la possibilitat, en horari de migdia o a l’acabar les classes a la tarda, de realitzar diferents activitats extraescolars tant de l’àmbit cultural com de l’àmbit esportiu.

11. I les famílies com participem?
El repte d’educar als nostres alumnes, els vostres fills, necessita el treball conjunt, la coresponsabilitat, la implicació i la confiança tant de les famílies com de l’escola:
• Reunions tant individuals com de grup (quatre al llarg del curs), amb la persona tutora.
• Celebracions escolars.
• “Contacontes” a la Biblioteca.
• FEAC, trobades per promoure la reflexió i el diàleg sobre temes educatius entre els pares i mares i els mestres.
• AMPA.
Entenem l’escola com una comunitat d’aprenentatge.

12. Què podem fer si volem tenir més informació?
Si teniu més inquietuds o dubtes, o simplement voleu conèixer altres aspectes de la nostra escola, no ho dubteu i poseu-vos en contacte amb nosaltres. Podeu enviar-nos un correu a: secretaria@claretbarcelona.cat o bé trucar-nos al telèfon 93 20818 30. 

Si voleu conèixer més detalls sobre l’Etapa “VUIT-ONZE” visiteu l’apartat corresponent a aquesta etapa a la nostra web: