Calendari

 A continuació podeu consultar els següents calendaris del curs:

  • Calendari Oficial Escolar 2018-2019
    (Aprovat pel Consell Escolar del centre en sessió de 19 de juny de 2018)

1. Inici de curs per a tots els nivells: 12/09/2018
2. Acabament de curs: 21/06/2019
3. Vacances de Nadal: del 22/12/2018 al 7/01/2019 (ambdós inclosos)
4. Vacances Setmana Santa: del 13/04/2019 al 22/04/2019 (ambdós inclosos)
5. Dies de lliure disposició:
a) Dia 2 de novembre de 2018
b) Dia 7 de desembre de 2018
c) Dia 4 de març de 2019

6. El dia 21 de desembre de 2018 (inici de les vacances de Nadal) les classes finalitzaran al migdia.
7. El dia 21 de juny de 2019 (últim dia de curs) les classes finalitzaran al migdia.

 

  • Calendari d'activitats i reunions Col·legi Claret