Auxiliars de conversa

El Col·legi Claret participa en el Programa d’Auxiliars de Conversa

El Programa d’Auxiliars de Conversa és una proposta del Projecte Escola Multilingüe de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.

Els auxiliars de conversa tenen l’anglès com a llengua materna i, en el marc d’un conveni de cooperació educativa, i com a formació pràctica en el camp de la pedagogia, el magisteri i l’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa, duen a terme tasques d’assistència que donen suport a les activitats previstes en el projecte multilingüe del Col·legi, 25 hores a la setmana, durant pràcticament tot el curs escolar (d’octubre a juny).

Els auxiliars de conversa col·laboren en les nostres activitats AICLE essent presents a l’aula amb els mestres i professors, a totes les aules de Primària i Secundària donant un cop de mà en treballs de grup, per parelles, preparació d’exposicions orals; augmentant la incidència en la llengua oral a través de petits diàlegs, jocs de taula, petites lectures; col·laborant en l’elaboració de materials, i estimulant la competència comunicativa només amb la seva presència activa. 

Pel curs 2017-18 tindrem amb nosaltres: l'Amy, a l'etapa 3-7, el Max, a l'etapa 8-11, la Carly, a 1r, 2n i 3r d'ESO, i el George, a 4t d'ESO i Batxillerat.