P5· Reunió famílies/tutora

19 de juny Etapa 3-7

El proper dimecres, 19 de juny es realitzarà  la reunió de pares i mares d'Educació Infantil de P5, on s’avaluarà l’evolució del grup-classe i es lliurarà el segon informe d’aquest curs i les recomanacions d’estiu. 

La reunió es farà a les 18 hores a les respectives classes.

L’accés es farà per la porta del Parvulari. 

Al finalitzar la reunió a cada aula, ens trobarem els quatre grups-classes a l’Auditori de l’escola, a on s’informarà de l’organització i funcionament del Cicle Inicial de Primària.

S’oferirà un servei de permanència durant la reunió a la sala de Psicomotricitat, només per aquelles famílies que ho necessitin. Per tal de garantir l’atenció adequada als vostres fills (de P3 a 2n d’EP), és necessari que ho comuniqueu a través de l’agenda al tutor o tutora del vostre fill fins el dimarts, 18 de juny. No podrem garantir que les persones que ho facin fora del termini indicat, puguin gaudir d’aquest servei.

 

Us hi esperem!