P3 i P4. Reunió de mares i pares

20 de juny Etapa 3-7

El proper dijous, 20 de juny tindran lloc les reunions de pares i mares dels cursos d'Educació Infantil de P3 i P4,  on s’avaluarà l’evolució del grup-classe i es lliurarà el segon informe d’aquest curs i les recomanacions d’estiu.

La reunió es farà a les 18 hores  a les respectives classes.

L’accés es farà per la porta del Parvulari

S’oferirà un servei de permanència durant la reunió a la sala de Psicomotricitat, només per aquelles famílies que ho necessitin. Per tal de garantir l’atenció adequada als vostres fills (de P3 a 2n d’EP), és necessari que ho comuniqueu a través de l’agenda al tutor o tutora del vostre fill fins el dimecres, 19 de juny al matí. No podrem garantir que les persones que ho facin fora del termini indicat, puguin gaudir d’aquest servei.

Us hi esperem!