6è EP · Avaluació competències

Del 7 al 9 de maig Etapa 8-11

D’acord amb la Llei d'Educació de Catalunya i amb la legislació vigent, del 7 al 9 de maig els alumnes de 6è d’E.P. realitzaran les avaluacions centrades en les Competències Bàsiques del currículum. 

En conseqüència, les classes de natació que es realitzaven dijous queden anul·lades. 

A continuació podeu consultar un document amb la informació sobre aquestes proves: