2n A i 2n C · Casa de les abelles

30 d'octubre Etapa 3-7

Els nens i nenes de 2n realitzaran una sortida a la casa de les abelles a Torelló.

La visita es comença amb una explicació i un audiovisual introductori sobre la vida i la organització de les abelles, el món de l’apicultura i es dóna a conèixer la importància de la pol·linització. Després, ens vestirem d’apicultors i visitarem l’arnar.

Amb la visita a l’obrador, coneixeran el procés de l’extracció, filtratge i, finalment, l’envasament de la mel.