1r ESO · Proves pilotatge competències bàsiques

9 d'octubre Etapa 8-11

El col·legi Claret ha estat seleccionat per formar part del pilotatge de les proves per a l’avaluació de sisè d’educació primària. L’objectiu del pilotatge no és avaluar als alumnes ni al centre, sinó que serveixen per validar-ne el seu contingut, els procediments d’aplicació i els criteris de correcció d’aquestes proves.

Per això, el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu realitzarà a tots els alumnes de 1r d’ESO de la nostra escola proves de dues competències de les cinc competències bàsiques que s’avaluen a Catalunya (llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera, coneixement del medi natural i matemàtiques).

Aquestes proves es realitzaran el dimecres 9 d’octubre de 8 a 10.

Aquest horari implica que els alumnes de 1r ESO C no faran Educació Física a l’esportiu, i han de venir a les 8h directament a l’aula.