Administració

Personal:

Jordi Canal
Cristina Albert

Horari:

De dilluns a divendres
8.00 a 12.00h del matí
De 15.00h a 17.00h de la tarda

Adreça de contacte:
administracio@claretbarcelona.cat