Resultats acadèmics

Com a fruit de la tasca conjunta d’alumnes, professors i pares garantim:

 • Un elevat percentatge d’alumnes que superen el curs: 90% a Primer curs i 88% a Segons curs (mitjana des de l’inici del Batxillerat, els darrers 9 cursos). Aquest %, fins ara, sempre ha esta superior a la mitjana corresponent als centres públics o privats de Catalunya.Hem d’afegir que la taxa d’abandonament és de zero: és excepcional que algun alumne deixi el curs sense finalitzar-lo

   
 • Una nota mitjana d’expedient de Batxillerat elevada: 7.31 (mitjana des de l’inici del Batxillerat, els darrers 9 cursos). Aquesta nota, fins ara, sempre ha esta superior a la mitjana dels centres públics o privats de Catalunya

   
 • Un elevat percentatge d’alumnes que aproven la Selectivitat a la primera convocatòria: 97 % (mitjana des de l’inici del Batxillerat, els darrers 9 cursos). Aquest %, fins ara, sempre ha esta superior a la mitjana dels centres públics o privats de CatalunyaHem d’afegir que tots els alumnes que han superat el Batxillerat, fins i tot el que fan la opció de Cicles Formatius de Grau Superior, decideixen presentar-se a la Selectivitat.

   
 • Una nota mitjana de Selectivitat (6.28) que, en tots aquests anys, sempre ha estat significativament superior a la mitjana dels corresponent als centres públics o privats


 • Un elevat nombre d’alumnes que han merescut la Distinció de la Generalitat per haver obtingut una nota superior a 9 a la Selectivitat. Cal dir que només ho aconsegueixen un 3 o 4 per mil. Presentant cada any uns 50 alumnes, com és el nostre cas, al cap de 20 anys de Batxillerat n’haurem presentat mil i hauríem de poder tenir aquests 3 o 4 a alumnes premiats. La realitat que observem és una mostra més de la feina ben feta:

  • Roger Sanchez (9.44), 2003
  • Mireia Gili (9.14), 2004
  • Clara Oliveras (9.35), 2005
  • Albert Puigdellívol (9.02), 2007
  • Francesc Bas (9.34), 2007
  • Silvia Mata (9.32), 2008
    
 • La reiterada constatació per part dels “nostres” alumnes universitaris de que la preparació que han adquirit els deixa en òptimes condicions per afrontar els seus estudis

S’observa que l’Escola respon tant a aquells alumnes amb més dificultats, ja que la majoria superen el Batxillerat i la Selectivitat, com als alumnes amb més possibilitats (ho demostra la freqüència d’alumnes amb Distinció de PAU). Per tant, l’Escola satisfà tant l’equitat com l’excel·lència.

Si tenim en compte que no hi ha una selecció dels alumnes que es matriculen en el nostre centre, es conclou que els bons resultats acadèmics obtinguts són fruit de la “pinya” que hem fet tots junts, del treball de cada dia, de la feina ben feta. Això és un indici de la maduració com a persones, una qualitat no mesurable, però que s’observa i es constata en el tracte diari.