Fomentem l’aprenentatge de la llengua anglesa tal com els infants aprenen la seva llengua.

Preparem els nostres alumnes pel món global on vivim i per això fem una aposta clara per l'aprenentatge de la llengua anglesa, des de l’inici de l’etapa d’Infantil, potenciant les habilitats comunicatives d'aquest idioma i l’estimació per totes les cultures.

 • Amco
  Des de P3 i fins Batxillerat l’aprenentatge a través de la metodologia AMCO, un mètode actiu, participatiu i dinàmic, ajuda als nens i nenes a aprendre l'idioma com si fos la seva llengua materna.
 • Auxiliars de conversa
  Per tal de potenciar, encara més la part oral, d’escolta i de parla comptem amb l’ajuda dels auxiliars de conversa, joves nadius de parla anglesa que participen de les classes d’anglès a tots els cursos.
   
 • Arts&Craft
  Per consolidar el seu aprenentatge, des de 1r de Primària s’incorpora la llengua anglesa com a llengua vehicular a la Plàstica: Art&crafts. Sent l’alumne el més important per a nosaltres ens assegurem que el domini o no de la llengua anglesa no condiciona el seu aprenentatge, basat en la percepció, l’exploració i la creativitat, alhora que garantim l’expressió comunicativa oral de tots els infants.
 • Programa Spellian
  El fet de ser centre pilot pel projecte Spellian -gràcies al qual els alumnes poden fer una hora de conversa a la setmana amb un alumne d’una escola anglesa de la seva mateixa edat-, com l’opció d’estudiar el Batxillerat dual, afavoreixen de nou la competència comunicativa dels nostres nois i noies.
 • Acreditació anglès
  Per tots els alumnes que ho vulguin, també els acompanyarem en l’acreditació del seu nivell en anglès ja que som centre examinador oficial del Trinity Collenge de Londres.

El domini de diferents idiomes en aquesta cultura global és un dels requisits bàsics del nostre Projecte Educatiu.